Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 818 [X]

Grodzisk, dnia 1 grudnia 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Ministra Finansów i Gospodarki

§ 1.

Na podstawie Art. 6 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 324 o Rządzie Księstwa Sarmacji, ODWOŁUJĘ pana ALEKSANDRA NOWAKA z urzędu Ministra Finansów i Gospodarki.

§ 2.

Na podstawie Art. 6 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 324 o Rządzie Księstwa Sarmacji, POWOŁUJĘ pana MATEUSZA markiza GAWENDĘ na urząd Ministra Finansów i Gospodarki.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny