Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8200 [X]

Grodzisk, dnia 4 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 271

o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych

 

Art. 1
Art. 8a ust. 5 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych ["Subwencji nie wypłaca się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na koncie głównym i kontach powiązanych prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."] otrzymuje brzmienie: "Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem publikacji.

Art. 1 [Przepis zmieniający]

Art. 8a ust. 5 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych ["Subwencji nie wypłaca się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na koncie głównym i kontach powiązanych prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."] otrzymuje brzmienie: "Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."

Art. 2 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny