Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8233 [X]

Grodzisk, dnia 11 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 272

o serduszkach

Art.1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim w art.5. dodaje się ustęp 2. w brzmieniu "jako 1/4 komentarza o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się polubienie artykułu. Rada Ministrów określa czas, od dnia publikacji artykułów, przez jaki możliwe jest ich polubienie.”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie dnia 14 lutego 2016 r.

Art.1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim w art.5. dodaje się ustęp 2. w brzmieniu "jako 1/4 komentarza o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się polubienie artykułu. Rada Ministrów określa czas, od dnia publikacji artykułów, przez jaki możliwe jest ich polubienie.”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie dnia 14 lutego 2016 r.

(—) Karolina von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny