Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 8293 [X]

Grodzisk, dnia 28 lutego 2016 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników referendum

Na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie utrzymania w mocy Ustawy Sejmu nr 273 o zmianie przepisów ordynacji wyborczej, zarządzonego postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 19 lutego 2016 r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 78;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 58 (74%);
  3. Liczba głosów oddanych za utrzymaniem: 52 (24,29%, 20 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw utrzymaniu: 141 (65,88%, 32 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 21 (9,81%, 6 wyborców).

Stwierdzam, że na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji ustawa została uchylona w drodze referendum.

(—) Karolina diuczessa-markiza von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny