Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8426 [X]

Grodzisk, dnia 16 kwietnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 282

o scaleniu niektórych ustaw

Art. 1.

 1. W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dodaje się art. 16a o tytule „Produkcja pracy”, w brzmieniu:
  1. Godzinną produkcję pracy określa się wzorem X × Y, gdzie X jest niezerowym pierwiastkiem trzeciego stopnia z liczby wsi lennych powiększonym o jeden, a Y jest współczynnikiem aktywności.
  2. Współczynnik aktywności jest zależny od relacji między średnią aktywnością mieszkańca liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim a średnią aktywnością wszystkich aktywnych obywateli liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim i wynosi:
   1. 5 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż 150% średniej ogólnej,
   2. 3 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż średnia i mniejsza niż 150% średniej ogólnej,
   3. 2 dla mieszkańców, których aktywność jest mniejsza niż średnia ogólna.
  3. Współczynnik aktywności nowych mieszkańców przez 60 dni od dnia rejestracji wynosi 10.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 264 o zmianie systemu pracy z dnia 30 października 2015 r.

Art. 2.

 1. W terminie siedmiu dni od dnia wejścia ustawy w życie Książę, w drodze rozporządzenia niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm, odpowiednio inkorporuje przepisy art. 1–3 ustawy, o której mowa w ust. 2, w Rozporządzeniu Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 2 maja 2015 r.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 196 o Medalu Nadwyżki z dnia 9 listopada 2013 r.

Art. 3.

 1. Przepisy art. 1–3 ustawy, o której mowa w ust. 2, stają się przepisami art. 6a–6c Ustawy Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 r.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 183 o dostępie do serwera Księstwa Sarmacji z dnia 14 września 2013 r.

Art. 4.

 1. Przepisy art. 1–3 ustawy, o której mowa w ust. 2, stają się przepisami art. 50b–50d Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r.
 2. W przepisach, o których mowa w ust. 1, zastępuje się, występujące w odpowiednich przypadkach, słowa „martwy mieszkaniec (osoba)” słowami „trwale nieaktywny mieszkaniec”.
 3. Traci moc Ustawa Sejmu nr 256 o martwych mieszkańcach z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny