Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8433 [X]

Grodzisk, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 283

o punktach aktywności od Księcia

Art. 1.

W art. 5a Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Książę może, w drodze rozporządzenia, określić inne przypadki, w których mieszkaniec może uzyskać punkty za aktywność poza miejscami publicznymi. Do tych przypadków nie stosuje się przepisów ust. 1, 2 i 4”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny