Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8476 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 285

o ważonej aktywności

Art. 1. [Cel ustawy]

Celem ustawy jest ustanowienie sprawiedliwej weryfikacji aktywności obywateli sarmackich.

Art. 2. [Przepisy nowelizujące]

Art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. („Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 20 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego”) otrzymuje brzmienie: „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:

  1. Wagę równą 2 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
  2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
  3. Wagę równą 1/2 za wypowiedzi w formie ćwirków”.

Art. 3. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w terminie od 7 do 14 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny