Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8494 [X]

Grodzisk, dnia 16 maja 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 288

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

Art. 9 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Nadanie obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje dodaniem obywatela do listy wyborczej z głosem o sile 1. Pozbawienie lub stwierdzenie utraty obywatelstwa po ogłoszeniu listy wyborczej skutkuje usunięciem obywatela z listy wyborczej, chyba że oddał już głos”) otrzymuje brzmienie „Nadanie obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje dodaniem obywatela do wykazu uprawnionych do głosowania z głosem o sile 1. Pozbawienie lub stwierdzenie utraty obywatelstwa po zarządzeniu wyborów lub referendum skutkuje usunięciem obywatela z wykazu uprawnionych do głosowania, chyba że oddał już głos”.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Przepisy ustawy stosuje się do referendum trwającego w chwili ogłoszenia ustawy.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny