Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8538 [X]

Grodzisk, dnia 30 maja 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie uporządkowania finansów prowincji (uchylony)

Art. 1. [Program 5000+]

1. Każdy mieszkaniec Starosarmacji, który w poprzednim miesiącu napisał co najmniej 25 wiadomości na forum Starosarmacji i posiada co najmniej 30 punktów wg spisu aktywności Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej, każdego miesiąca otrzymuje bezzwrotnie 5000 libertów.
2. Weryfikację uprawnionych do otrzymania świadczenia przeprowadza Resort Skarbu do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Art. 2. [Starosarmacka pomoc]

1. Każdy mieszkaniec Starosarmacji ma prawo do jednorazowego, bezwarunkowego świadczenia w wysokości 3000 libertów.
2. Wniosek o świadczenie składa się w wydzielonym miejscu na forum Starosarmacji. Wypłata świadczeń odbywa się na bieżąco.
3. Kierownik Resortu Skarbu prowadzi rejestr świadczeniobiorców.

Art. 3. [Koperta Namiestnikowska]

1. Namiestnik przyznaje stypendia w wysokości do 10 000 libertów miesięcznie osobom lub instytucjom za wybitne działania na polu kultury, działań społecznych i sportu, które mają związek ze Starosarmacją.
2. W programie może brać udział jednocześnie nie więcej niż trzech stypendystów.

Art. 4. [Program Gibki Kopacz]

1. Ustanawia się program Gibki Kopacz na cześć Ewy Kopacz [1934-1996], pierwszej sarmackiej piłkarki, byłej premier Gellonii.
2. Każdy trener zespołu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej mającego swą siedzibę na terenie Starosarmacji otrzymuje miesięcznie od 1000 do 5000 libertów, w zależności od klasy rozgrywkowej i aktywności w zakresie relacji ze spotkań oraz prowadzonej narracji, ze szcególnym uwzględnieniem forum prowincji.
3. Za wyróżniające się wyniki osiągane w rozgrywkach Sarmackiej Ligi Piłkarskiej trenerzy zespołów mających siedzibę na terenie Starosarmacji otrzymują premie w wysokości do 20 000 libertów, w zależności od klasy rozgrywkowej.

Art. 5. [Program Czyn Starosarmacji]

1. Mieszkaniec Starosarmacji ma prawo ubiegać się o dotację na realizację inicjatywy użytecznej społecznie i wartościowej z perspektywy prowincji.
2. Dotacja wynosi od 10000 do 100000 libertów i jest bezzwrotna.
3. Wniosek o dotację składa się w stosownym miejscu na forum prowincji.

Art. 6. [Program Ćwirkaj Starosarmację]

1. Każdemu mieszkańcowi Starosarmacji przysługuje zwrot kosztów wysłania każdego ćwirka, w którego treści znajdować się będzie fraza „#Starosarmacja”.
2. Program rozliczany jest co miesiąc, wypłata środków następuje do 10 dnia każdego miesiąca.

Art. 7. [Przepisy porządkowe]

1. O wypłacie świadczeń decyduje i realizuje je, jeśli nie wskazano inaczej, Kierownik Resortu Skarbu w porozumieniu z Namiestnikiem.
2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dekret Namiestnika Starsarmacji

w sprawie Systemu Świadczeń Pieniężnych

 

Art. 1. [Program 5000+]

 

1. Każdy mieszkaniec Starosarmacji, który w poprzednim miesiącu napisał co najmniej 25 wiadomości na forum Starosarmacji i posiada co najmniej 30 punktów wg spisu aktywności Sarmackiego Instytutu Statystyki Społecznej, każdego miesiąca otrzymuje bezzwrotnie 5000 libertów.

2. Weryfikację uprawnionych do otrzymania świadczenia przeprowadza Resort Skarbu do 10 dnia kolejnego miesiąca.

 

Art. 2. [Starosarmacka pomoc]

 

1. Każdy mieszkaniec Starosarmacji ma prawo do jednorazowego, bezwarunkowego świadczenia w wysokości 3000 libertów.

2. Wniosek o świadczenie składa się w wydzielonym miejscu na forum Starosarmacji. Wypłata świadczeń odbywa się na bieżąco.

3. Kierownik Resortu Skarbu prowadzi rejestr świadczeniobiorców.

 

Art. 3. [Koperta Namiestnikowska]

 

1. Namiestnik przyznaje stypendia w wysokości do 10 000 libertów miesięcznie osobom lub instytucjom za wybitne działania na polu kultury, działań społecznych i sportu, które mają związek ze Starosarmacją.

2. W programie może brać udział jednocześnie nie więcej niż trzech stypendystów.

 

Art. 4. [Program Gibki Kopacz]

 

1. Ustanawia się program Gibki Kopacz na cześć Ewy Kopacz [1934-1996], pierwszej sarmackiej piłkarki, byłej premier Gellonii.

2. Każdy trener zespołu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej mającego swą siedzibę na terenie Starosarmacji otrzymuje miesięcznie od 1000 do 5000 libertów, w zależności od klasy rozgrywkowej i aktywności w zakresie relacji ze spotkań oraz prowadzonej narracji, ze szcególnym uwzględnieniem forum prowincji.

3. Za wyróżniające się wyniki osiągane w rozgrywkach Sarmackiej Ligi Piłkarskiej trenerzy zespołów mających siedzibę na terenie Starosarmacji otrzymują premie w wysokości do 20 000 libertów, w zależności od klasy rozgrywkowej.

 

Art. 5. [Program Czyn Starosarmacji]

 

1. Mieszkaniec Starosarmacji ma prawo ubiegać się o dotację na realizację inicjatywy użytecznej społecznie i wartościowej z perspektywy prowincji.

2. Dotacja wynosi od 10000 do 100000 libertów i jest bezzwrotna.

3. Wniosek o dotację składa się w stosownym miejscu na forum prowincji.

 

Art. 6. [Program Ćwirkaj Starosarmację]

 

1. Każdemu mieszkańcowi Starosarmacji przysługuje zwrot kosztów wysłania każdego ćwirka, w którego treści znajdować się będzie fraza „#Starosarmacja”.

2. Program rozliczany jest co miesiąc, wypłata środków następuje do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Art. 7. [Przepisy porządkowe]

 

1. O wypłacie świadczeń decyduje i realizuje je, jeśli nie wskazano inaczej, Kierownik Resortu Skarbu w porozumieniu z Namiestnikiem.

2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Henryk Leszczyński

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny