Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 8661 [X]

Grodzisk, dnia 19 lipca 2016 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Marszałka Sejmiku

My, Członkowie Sejmiku Koronnego, zebrani wolą Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji, uchwalamy wybór Roberta Janusza von Thorn (A0062) na stanowisko Marszałka Sejmiku Koronnego Starosarmacji. Marszałek władzę swą pełnił będzie do dnia zakończenia obrad bieżącego posiedzenia Sejmiku i życzmy mu sukcesów w tymże.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Marszałek Sejmiku Koronnego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny