Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 8685 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2016 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Namiestnika

My, Członkowie Sejmiku Koronnego, zebrani wolą Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji, uchwalamy wybór Orjona kaw. von Thorn-Surmę (AF972) na stanowisko Namiestnika kraju naszego — Starosarmacji. Namiestnik władzę swą pełnił będzie przez miesiące trzy, i życzmy mu sukcesów w tymże.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Marszałek Sejmiku Koronnego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny