Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8690 [X]

Grodzisk, dnia 25 lipca 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 291

o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1. W ustawie Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 r. o obywatelstwie sarmackim w art. 5 ust. 3[1] otrzymuje brzmienie: „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych, z wyłączeniem urzędu Księcia i urzędu przedstawiciela dyplomatycznego Księstwa Sarmacji”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


[1] art. 5 ust. 3 „Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do Księcia”.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny