Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 8756 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2016 r.

Uchwała Sejmu

o szczególnym rozporządzeniu majątkiem

§ 1.

Sejm Księstwa Sarmacji zezwala Radzie Ministrów na szczególne rozporządzenie częścią majątku nabytego po Bartoszu von Thornie-Mackiewiczu (A6190), w sposób określony w § 2.

§ 2.

Upoważnia się Radę Ministrów do:

  1. sprzedaży po jednym egzemplarzu znaczków „Hitler Kaput” (ID 6), „Saorse” (ID 15) i „Morvan I” (ID 17) Orjonowi von Thorn-Surmie (AF972), za kwotę łączną 1 250 000 libertów,
  2. sprzedaży jednego egzemplarza znaczka „Piotr Mikołaj” (ID 2) za pośrednictwem kasy Poczty Baridajskiej, za kwotę 1 200 000 libertów,
  3. sprzedaży jednego egzemplarza znaczka „Różowa Elżbieta” (ID 14) za pośrednictwem kasy Poczty Baridajskiej, za kwotę 1 000 000 libertów,
  4. sprzedaży dwóch egzemplarzy znaczka „Kalafoniks” (ID 16) za pośrednictwem kasy Poczty Baridajskiej, za kwotę 1 200 000 libertów każdy,
  5. sprzedaży dwóch egzemplarzy znaczka „KOKS II” (ID 52) za pośrednictwem kasy Poczty Baridajskiej, za kwotę 100 000 libertów każdy,
  6. sprzedaży pięciu egzemplarzy znaczka „Herb” (ID 3) za pośrednictwem kasy Poczty Baridajskiej, za kwotę 200 000 libertów każdy,
  7. sprzedaży dwudziestu egzemplarzy znaczka „Montmartre” (ID 1) za pośrednictwem kasy Poczty Baridajskiej, za kwotę 30 000 libertów każdy,
  8. sprzedaży pięciu egzemplarzy znaczka „Mikołajkowo-świąteczna Karolina” (ID 99) za pośrednictwem kasy Poczty Baridajskiej, za kwotę 15 000 libertów każdy, nie wcześniej jednak niż 6 grudnia 2016 roku,
  9. przekazania po jednym egzemplarzu znaczków „Montmartre” (ID 1), „Herb” (ID 3), „Baridas I” (ID 4), „Mundial” (ID 10), „Morvan IV” (ID 20), „Marek Aureliusz” (ID 33), „Książę” (ID 35), „Klon” (ID 67), „Mikołajkowo-świąteczna Karolina” (ID 99), „GiS 4 Rocznica” (ID 100) uczestnikom publicznych konkursów organizowanych przez Radę Ministrów.

§ 3.

Uchwała jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Kristian bar. Arped,
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny