Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8767 [X]

Grodzisk, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 294

o zmianie ustawy o SUSPENS (uchylony)

Art. 1. W ustawie Sejmu nr 259 z dnia 2 września 2015 r. o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk w art. 9 ust. 4 („Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu oraz przedstawicielom prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP z zachowaniem standardów, o których mowa w ust. 3.”) otrzymuje brzmienie: „Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu, radcom Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawicielom Dworu Książęcego i prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP z zachowaniem standardów, o których mowa w ust. 3”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny