Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8768 [X]

Grodzisk, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 295

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

Art. 8 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 6, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, (2) 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych, (3) 8, jeżeli w tym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych, (4) 9, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych, (5) 10, jeżeli w tym okresie otrzymał od 12 do 14 wsi lennych, (6) 11, jeżeli w tym okresie otrzymał od 15 do 17 wsi lennych, (7) 12, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 18 wsi lennych lub jest Księciem”) otrzymuje brzmienie: „Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 10, jeżeli jest księciem-seniorem lub Księciem, (2) 8, jeżeli posiada tytuł arystokratyczny, (3) 6, jeżeli posiada tytuł szlachecki, (4) 4, jeżeli nie posiada żadnego tytułu”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny