Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8790 [X]

Grodzisk, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

w sprawie odwołania członka Rady Koronnej

Na podstawie art. 5., ust. 4. Konstytucji Starosarmacji i w związku z złożoną dymisją odwołuję z stanowiska referenta w resorcie informacji i oświecenia publicznego Gustawa baroneta Witkowskiego [AD808].

(—) Orjon kaw. von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny