Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8836 [X]

Grodzisk, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 297

o zmianie ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku w art. 9 dodaje się ust. 6 o brzmieniu„Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 400 000 lt.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny