Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8920 [X]

Grodzisk, dnia 4 października 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 300

o zmianie ustawy o Naczelnej Izbie Architektury

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 roku w art. 1 dodaje się, po ustępie 1., ustęp 2 w brzmieniu „Naczelna Izba Architektury zarządza Instytutem Magazynowania Grafik.” Kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny