Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 8942 [X]

Grodzisk, dnia 15 października 2016 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Marszałka Sejmiku

My, Członkowie Sejmiku Koronnego, zebrani wolą Konstytucji Starosarmacji, uchwalamy wybór Orjona von Thorn-Surmy (AF972) na stanowisko Marszałka Sejmiku Koronnego Starosarmacji. Marszałek władzę swą pełnił będzie do dnia zakończenia obrad bieżącego posiedzenia Sejmiku i życzmy mu sukcesów w tymże.

(—) Robert Janusz von Thorn
Marszałek-Senior Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny