Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 8961 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2016 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie proklamacji o fuzji z Konsulatem Sclavinii

My, Członkowie Sejmiku Koronnego, zebrani wolą Konstytucji Starosarmacji, uchwalamy proklamację o fuzji z Konsulatem Sclavinii, której tekst znajduje się w załączniku do uchwały.

ZAŁĄCZNIK

Proklamacja o fuzji Starosarmacji z Konsulatem Sclavinii

(—) Orjon kaw. von Thorn-Surma,
Marszałek Sejmiku Koronnego.

(—) Guedes bar. de Lima,
Członek Prezydium Rady Konsulatu Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny