Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 8965 [X]

Grodzisk, dnia 22 października 2016 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji

My, Członkowie Sejmiku Koronnego, zebrani wolą Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji, uchwalamy wybóHenryka diuka Leszczyńskiego [A7599] na stanowisko Namiestnika kraju naszego — Starosarmacji. Namiestnik władzę swą pełnił będzie przez miesiące trzy, i życzmy mu sukcesów w tymże.

(—) Orjon kawaler von Thorn-Surma,
Marszałek Sejmiku Koronnego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny