Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9098 [X]

Grodzisk, dnia 26 grudnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 309

o wsparciu aktywności i inicjatyw sportowych

Art 1.

W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku, dodaje się art. 11a o tytule "Wsparcie aktywności sportowych" i brzmieniu "Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych."

Art 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny