Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9148 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 313

o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.

Art. 17 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku ["W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca."] otrzymuje brzmienie: W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.

Art. 2.

Art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 roku ["Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20, lub w ciągu ostatnich 7 dni wypowiedzi, których suma wag jest nie mniejsza niż 7. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
3. Wagę równą 1/2 za wypowiedzi w formie ćwirków."] otrzymuje brzmienie: Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
3. Wagę równą 1/4 za wypowiedzi w formie ćwirków.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 7 dni od ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny