Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 9153 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2017 r.

Uchwała Sejmu Wielkiego

w sprawie wniosku o pozbawienie obywatelstwa p. Arsacjusza Arpeda

Na podstawie art. 8 Ustawy Sejmu nr nr 208 o obywatelstwie sarmackim Sejm Wielki, z chwilą ogłoszenia niniejszej uchwały, składa na ręce Waszej Książęcej Mości wniosek o pozbawienie sarmackiego obywatelstwa pana Arsacjusza Arpeda legitymującego się paszportem o numerze AF905.

Czyny pana Arpeda już od kilku miesięcy pozostają sprzeczne z rotą przysięgi obywatelskiej, którą złożył uroczyście w lipcu 2015 roku. Mimo ostrzeżenia wystosowanego przez władze publiczne, mimo prób mediacji i poprawy sytuacji, uczestniczył On w działaniach skierowanych bezpośrednio w naruszenie porządku i spokoju publicznego Księstwa Sarmacji.

My, posłanki i posłowie Sejmu Wielkiego, obywatele Księstwa Sarmacji, szanując tradycję i prawa Naszego Kraju, któremu wierność i ochronę przysięgliśmy składaną rotą, nie zgadzamy się na dalsze łamanie honorowej przysięgi i wnosimy do Waszej Książęcej Mości o zdecydowane działanie w celu zapobieżenia dalszego łamania przysięgi przez pana Arsacjusza Arpeda.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Marszałek Sejmu Wielkiego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny