Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 9176 [X]

Grodzisk, dnia 28 stycznia 2017 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji

My, Członkowie Sejmiku Koronnego, zebrani wolą Konstytucji Korony Księstwa Sarmacji, uchwalamy wybór Paviela markiza von Thorn-Brońka [A8218] na stanowisko Namiestnika kraju naszego — Starosarmacji. Namiestnik władzę swą pełnił będzie przez miesiące trzy, i życzmy mu sukcesów w tymże.

(—) Robert Janusz v-hr. von Thorn
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny