Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 9218 [X]

Grodzisk, dnia 20 lutego 2017 r.

Postanowienie Ministra ds. Społecznych

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

§ 1.

Na podstawie art. 2. ust. 1. pkt. 5. Rozporządzenia Rady Ministrów o wysokości wsparcia dla aktywności i inicjatyw sportowych z dnia 25 stycznia 2017 roku postanawiam udzielić wsparcia finansowego trenerowi drużyny Osadzeni Grodzisk, Krzysztofowi hrabiemu Macakowi (A1847) w wysokości 4 tysięcy libertów. Wsparcia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, udziela się na okres trzech miesięcy, na podstawie art. 1. ust. 3. w/w rozporządzenia.

§ 2.

Na podstawie art. 2. ust. 2. pkt. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów o wysokości wsparcia dla aktywności i inicjatyw sportowych z dnia 25 stycznia 2017 roku postanawiam udzielić jednorazowego bonusu trenerowi drużyny Osadzeni Grodzisk, Krzysztofowi hrabiemu Macakowi (A1847) w wysokości 5 tysięcy libertów.

(—) Orjon baronet von Thorn-Surma,
Minister ds. Społecznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny