Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9406 [X]

Grodzisk, dnia 2 czerwca 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 324

o fakultatywnym odwoływaniu nieaktywnych Asesorów Trybunału Koronnego

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. poz. 6430), w art. 5. dodaje się ust. 7. w brzmieniu:

"Marszałek Trybunału Koronnego może stwierdzić utratę funkcji przez asesora, jeżeli asesor ten przestał być aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Jeżeli aktywność utracił Marszałek Trybunału, utratę funkcji może stwierdzić Książę."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny