Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Sejmu, poz. 9469 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2017 r.

Uchwała Sejmu Wielkiego

— apel w sprawie wsi lennych dla Jego Książęcej Mości

My, posłowie na Sejm Wielki,
reprezentując wolę obywateli Księstwa Sarmacji,

składamy na ręce Waszej Książęcej Mości wyrazy wdzięczności
oraz najwyższego uznania za Waszą dotychczasową służbę Państwu
i Narodowi, za pracę na rzecz dobra wspólnego całej rzeczypospolitej
sarmackiej oraz zasługi położone dla pomyślności Księstwa Sarmacji.
W związku z piętnastą rocznicą powstania Księstwa,
apelujemy o nadanie dwunastu wsi lennych
Jego Książęcej Mości Tomaszowi Ivonowi Hugonowi.

(—) hrabia Robert von Thorn
Marszałek Sejmu Wielkiego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny