Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 9527 [X]

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji

Sejmik Koronny,
w mądrości swej niezmierzonej,
na drodze głosowania decyzję podjąwszy,
uchwala niniejszym wybór

Paviela Gustolúpulo

na stanowisko Namiestnika Starosarmacji,
polecając mu w opiece, na trzy kolejne miesiące,
idee monarchofaszyzmu oświeconego,
wszystkie dzielnice prowincji
oraz naród starosarmacki.

Niech Powaga go prowadzi i umacnia!

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny