Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 9567 [X]

Grodzisk, dnia 26 lutego 2018 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie nadania orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach z dnia 2 sierpnia 2016 r. Sejmik Koronny uchwala, co następuje:

  1. Prześwietnemu Remigiuszowi Lwowskiemu von Hochenhaüserowi, w uznaniu zasług położonych na rzecz Starosarmacji, przyznaje się następujące ordery i odznaczenia:
    1. Brązowy Order Zjednoczenia — za niestrudzoną pracę na rzecz Starosarmacji.
    2. Brązowy Order Jedwabnej Oncy — za codzienną walkę z wiatrakami i wybudzanie prowincji z letargu.
    3. Brązowy Krzyż Ojców Założycieli — za kultywowanie wartości tropikańskich i pracę na rzecz spisania starosarmackiej historii.
    4. Cruz del Sol de Plata - za przerzucanie piasku z miejsca na miejsce przy jednoczesnym opróżnianiu butelek rumu

 

(—) Paviel Gustolúpulo
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny