Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 9577 [X]

Grodzisk, dnia 21 sierpnia 2017 r.

Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w sprawie przyznania dotacji

§ 1.

Na podstawie art. 9. ust. 1., w związku z art. 9. ust. 5. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014r. z poźniejszymi zmianami postanawiam przyznać dotację w wysokości 25 tysięcy libertów dla inicjatywy "Ekonomię da się lubić", z wniosku Jarosława Wawrzyniaka [AG644], na okres od 23 sierpnia br. do 30 października br.

§ 2.

Postanawia się o przekazaniu przyznanej dotacji na konto bankowe Niezależnej Agencji Mediów (S00180) w terminie dwóch dni od dnia wejścia w życie niniejszego postanowienia.

§ 3.

Zobowiązuje się wnioskodawcę oznaczonego w §1. do rozdysponowania przyznanej dotacji na podstawie i w granicach treści wniosku, stanowiącego przedmiot niniejszego postanowienia pod rygorem nieważności postanowienia oraz do oznaczania publikacji prasowych związanych z inicjatywą oznaczoną w §1. grafiką, której wzór określa załącznik nr 1.

§ 4.

Na podstawie art. 9. ust. 4. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku zobowiązuje się wnioskodawcę oznaczonego w §1., w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy oznaczonej w §1., do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1.

(—) Orjon baron von Thorn-Surma,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny