Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 970 [X]

Grodzisk, dnia 26 stycznia 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o zmianie Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

Na podstawie art. 9 Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r., w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 26 stycznia 2007 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1.

W Statucie Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r. art. 6 ust. 2 („Burmistrz jest wybierany na kadencję czteromiesięczną, licząc od dnia złożenia ślubowania”) otrzymuje brzmienie: „Wybór Burmistrza zarządza się na wniosek co najmniej dziesięciu procent czarnolesian, jednakże nie wcześniej, niż po upływie czterech miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez urzędującego Burmistrza”.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny