Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty prawne Sejmiku, poz. 9925 [X]

Grodzisk, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

w sprawie nadania orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Namiestnika Starosarmacji o orderach i odznaczeniach z dnia 2 sierpnia 2016 r. Sejmik Koronny uchwala, co następuje:

 1. Jego Książęcej Mości Tomaszowi Ivo Hugonowi, za organizację akcji humanitarnej na potrzeby dotkniętego kataklizmem Feru, przyznaje się Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa.
 2. Jego Królewskiej Wysokości Andrzejowi Fryderykowi, za organizację akcji humanitarnej na potrzeby dotkniętego kataklizmem Feru, przyznaje się Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa.
 3. Jego Królewskiej Wysokości Laurencjuszowi Ma Hi at Atera, za organizację akcji humanitarnej na potrzeby dotkniętego kataklizmem Feru, przyznaje się Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa
 4. Jaśnie Oświeconemu Namiestnikowi Pavielowi Gustolúpulo, w uznaniu zasług położonych na rzecz Starosarmacji, przyznaje się następujące ordery i odznaczenia:
  1. Brązowy Order Zjednoczenia — za niestrudzoną pracę na rzecz Starosarmacji.
  2. Brązowy Order Jedwabnej Oncy — za przykładnie niesienie kaganka monarchofaszyzmu oświeconego pośród lud prosty i upadający.
  3. Brązowy Order Budowniczych Starosarmacji — za wkład w rozwój infrastruktury.
  4. Brązowy Krzyż Ojców Założycieli — za kultywowanie i krzewienie wśród społeczności wartości tropikańskich.
  5. Brązowy Krzyż Zasługi Starosarmacji — za zaangażowanie w życie prowincji.
  6. Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa — za organizację akcji humanitarnej na potrzeby dotkniętego kataklizmem Feru.
 5. Prześwietnemu Konsulowi Rolandowi Heachowi, za organizację akcji humanitarnej na potrzeby dotkniętego kataklizmem Feru, przyznaje się Brązowy Krzyż Płonącego Feniksa.

(—) Krzysztof Czuguł-Chan
Marszałek Sejmiku Koronnego

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny